VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TENISBARBORA.CZ!

 
Vítejte, jmenuji se Barbora Šebestová a jsem trenérkou tenisu v klubu TJ START BRNO.
 
Tenis je specifický sport a proto je tenisový trenér velmi důležitý, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a závodní hráče. Trenér je odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, který vede sportovcův tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek. Trenér musí kromě odborné způsobilosti oplývat i dalšími nezbytnými vlastnostmi - musí být dobrým psychologem, neboť je pro sportovce často i důvěrníkem. U kolektivních sportů má trenér zodpovědnost i za výběr družstva. Nezbytnou vlastností trenéra je přirozená autorita. Zvláště u nejpopulárnějších kolektivních sportů reprezentuje sportovce i před veřejností.
Dobrou základnou (i když ne nutně nezbytnou) pro pozdější úspěšnou trenérskou práci je předchozí úspěšná aktivní kariéra sportovce. Úspěšná realizace tréninkového procesu závisí mimo jiné i na interakčních předpokladech osobnosti trenéra, na jeho vzdělání, zkušenostech, motivačních a intelektuálních schopnostech a na umění individuálního přístupu ke sportovci. Trenér má mít inovační schopnosti spočívající v prosazování nových postupů v tréninku sportovce, nemá setrvávat na zastaralých zkušenostech. Při své práci má trenér pomoci udržovat emoční stabilitu sportovce, klást důrazu na výkon více než na samotný výsledek, respektovat sportovce (nejen ho ovládat), u kolektivních sportů podporovat soudržnost družstva.
Tenisový trénink by měl odpovídat kvalitám a zkušnostem trénováného hráče, aby nebyl příliš jednoduchý nebo naopak moc složitý a měl by začít zahřátím a pokračovat rozcvičkou. Po rozcvičení následuje rozehrání a pak už nácvik jednotlivých úderů a herních situací. Druhá půlka tréninku by měla být věnována volejům a servisu. Na konci tenisové lekce by mělo být protažení svalů (strečink).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C3%A9r
 
 
Více zde: https://www.tenisbarbora.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz