VÝUKA TENISU

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

=> Tato forma tréninku je vhodná pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků po profesionály, od dětí po dospělé.

=> Způsob tréninku je zaměřen na na konkrétní potřeby hráče. Pro každého hráče připravuji individuální plán tréninků na základě jeho herních schopností a talentu.

=> Jedná se o nejefektivnější formu tréninku, při které se zaměřuji na potřeby hráče a mohu se mu plně věnovat. Soustředím se na jeho slabší stránky čím dochází k přispívání k celkovému rozvoji hráčského výkonu.

SKUPINOVÝ TRÉNINK

=> Tato forma tréninku je vhodná pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků po profesionály, od dětí po dospělé.

=> Skupiny musí být tvořeny na základě výkonnosti a věku jednotlivých hráčů. Maximální počet hráčů na jednom dvorci jsou 4 hráči.

=> Skupinová výuka přináší hned několik výhod - nižší finanční náročnost, přispívá k rozvoji soutěživosti, herní spolupráci a pomáhá k vytvoření tenisového kolektivu.

TENISOVÁ ŠKOLA

=> Tréninky tenisové školy probíhají každé pondělí, středu a čtvrtek. Tréninky probíhají ve dvojicích, trojicích a čtveřicích.

=> Máme zde skupinky začátečníků, mírně pokročilých i pokročilých hráčů.

 

VÝUKA TENISU V ANGLIČTINĚ

=> Tato forma tréninku je vhodná pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků po profesionály, od dětí po dospělé.

=> Naučíte se nejen hrát tenis, ale také se zdokonalíte v angličtině.

MINITENIS

=> Minitenis je určen nejmenším hráčům od 4 do 7 let. Děti jsou díky speciálnímu vybavení schopny hrát tenis podobně jako dospělí na klasickém kurtu.

=> Minitenis přináší i malých dětem trénink prakticky všech úderů a herních činností. Hodiny probíhají převážně formou her a zábavných cvičení s odpovídajícím tenisovým vybavením - nižší sítě, menší kurt, lehčí míčky a menší a lehčí tenisové rakety. Děti se učí základním prvkům tenisu a zároveň je kladen důraz na rozvoj obecného vztahu ke sportu.

BABYTENIS

=> Babytenis je určen dětem od 7 let. U této kategorie se jedná o tenis na klasickém kurtu s lehčími míčky, ale již s větší raketou než minitenisovou. Jedná se o přechod z minitenisu - tedy malého kurtu na kurt velký.

KONDIČNÍ TRÉNINK

=> Tento trénink je nezbytnou součástí každého tenisty. Kondiční příprava se primárně zaměřuje na zvýšení fyzické zdatnosti, ale také na techniku správného rozcvičení a způsoby strečinku, které jsou důležité nejen před a po zápase, ale i před tréninkem a po něm. Pomocí doplňkových sportů rozvíjí všestrannost hráče a částečně kompenzuje jednostranné tenisové zatížení. Vzhledem k tomu, že kondiční tréninky probíhají převážně ve skupině, snaží se také tenistovi, jakožto individuálnímu sportovci, ukázat kolektivní chápání sportu a spolupráci v něm.

OSOBNÍ TRENÉR

 => Osobní trenér je určen především pro závodní hráče. Tato služba zahrnuje přípravu individuálního tréninkového plánu, který se skládá z individuálních i skupinových tréninků, tenisové taktiky, kondiční připravy, relaxace i přípravných sparingových zápasů. Na základě dohody lze zajistit i trenérský doprovod na tenisových turnajích. 

TENISOVÉ KEMPY

=> Jedná se o přímětský tenisový kemp pro děti od 5 do 14 let konaný o letních prázdninách. Od pondělí do pátku se o Vaše děti postaráme v době od 8 do 16 hodin. Kemp je zaměřen především na trénování tenisu (denně 2 hodiny), dále různé sportování a hry.